Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - Bronnen

Hits: 33152

Artikelindex

 

 

 

 

 

 

Bronnen

 

 

 

 

 


Boeken

 

 


Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden bijeengebragt door A.J. van der Aa, negende deel, 1847;


De Aardbol, Magazijn van hedendaagsche Land- en Volkenkunde, derde deel: De Nederlanden met platen en kaarten’, 1841;


Handelingen der Buitengewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk gehouden te ’s-Gravenhage, den 23 Januari 1872;


M.R. Hilbrandie-Meijer: Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit. Delden, 1999;


G.Kuipers: Zuid-west Drenthe, land van beken, brinken en bossen, ’s-Gravenhage 1980;


G.H. Kocks: Woordenboek van de Drentse Dialecten, Assen 1997;


Henk M. Luning: Pesse en de stichting van de Hervormde kerk, in De Veenmol, 2005-4;


Joop Moes: Slechts in uw spoor… Momenten uit 50 jaar Gereformeerd kerkelijk leven te Pesse; uitg. Ger. Kerk Pesse, 1991


J. Naarding: Uit Ruinen’s verleden, Meppel 1962;


G.C.W. Pijtak: Bouwkundig woordenboek of verklaring van de meest gebruikelijke technische benamingen bij de burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde en spoorwegen; te 's Hertogenbosch, bij gebr. Muller, 1848;


A.Sassen: Het Drents van Ruinen. Assen, 1953;


Websites en archieven e.a. bronnen

N.B. De links werken niet! 


www.delpher.nl 


www.dominees.nl 


www.topotijdreis.nl 


www.iisg.nl     Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis;


www.ruimtelijkeplannen.nl 


www.vangoghhuis.nl 


www.hollandscheveld.nl 


www.rd.nl ;


http://citroeniddsclub.nl/preken-voor-een-ds/ 


www.dbnl.org       digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren;


www.drentsarchief.nl


www.digibron.nl


www.google.nl


andere: Artikelen in de Hoogeveensche Courant, het Nieuwsblad van het Noorden en de Provinciale Drentsche en Asser Courant (PDAC);


Lammert Huizing: diverse artikelen in de Hoogeveensche Courant;


Archief Hervormde Gemeente te Pesse;


Drents Archief Assen;


Archief Historische Kring Hoogeveen; in ’t bijzonder het Lammert Huizing-archief;


Jubileumnummers van het kerkblad ‘Onze Gemeente’, 1971 en 1996; e.a. edities van ‘Onderweg’, kerkblad van de PKN Pesse;


De Waarheidsvriend.

 

naar boven