Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - 3.11 Verkoop van de kerk

Hits: 32398

Artikelindex

 

 

 


3.11 Verkoop van de kerk

 

 

 

 

 

x

 


In mei 2012 sprak de grote kerkenraad de wens uit om op termijn te komen tot één kerkgebouw. Op 10 februari 2015 werd het rapport ‘Verbonden onder één dak’ aan de gemeente gepresenteerd. Op 10 maart volgde een gemeentevergadering over dit rapport. Op 8 april nam de grote kerkenraad, nadat zij de gemeente gehoord had, het besluit om de Voorhofkerk te verkopen en de Kruispuntkerk toekomstbestendig te maken. De kerkenraad was zich ervan bewust dat een kerk verkopen geen gemakkelijke beslissing is maar met het oog op de toekomst financieel wel nodig. De kerkenraad was er eveneens van doordrongen dat –welke kerk van de beide ook verkocht moest gaan worden- het onvermijdelijk gepaard zou gaan met emoties en zorgen.
In de koopovereenkomst zou o.a. worden opgenomen het recht van overpad voor Hoogeveenseweg nr. 46 en 46a en er zal een strook grond gereserveerd worden voor een in- uitrit ten behoeve van de
pastorie.
In kerkblad 09 is een verkoopadvertentie gepubliceerd met daarin alle belangrijke informatie betreffende de verkoop. Deze advertentie is ook gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 19 september 2015 en heeft op Funda gestaan. De advertentie in het kerkblad heeft één schriftelijke reactie opgeleverd en verschillende telefoontjes van gemeenteleden aan kerkenraadsleden. Hieronder de tekst van de advertentie. Het erin genoemde bouwjaar van 1870 is onjuist, zoals de lezer intussen weet.

 


Advertentie

“Verkoop bij inschrijving ‘Voorhofkerk’ te Pesse
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pesse biedt openbaar bij inschrijving te koop aan:
een kerkgebouw met nevenruimten met bijbehorende ondergrond, staande en gelegen aan de Hooge -
veenseweg 42 en 44, 7933 PG Pesse, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen , sectie T, nummer 1359,
groot circa 48 are 90 ca. (4.890 m²). Inhoud: ca. 2.400 m³ en vloeroppervlakte: ca. 400 m². Bouwjaar: 1870
(kerkgebouw) en 1966 (De Voorhof). De gunning wordt voorbehouden aan het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pesse en wordt binnen 10 dagen na inschrijving
bekend gemaakt aan inschrijvers. Bezichtiging van het object is mogelijk op woensdag 30 september 2015 van 14.00 tot 16.00 uur. Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of per email
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (mevrouw R. Radstake). Ook staat de verkoop vermeld op de site van het KKG.
De inschrijfformulieren dienen op woensdag 11 november 2015 tussen 13.15 en 13.30 uur te worden
ingeleverd in De Voorhof, Hoogeveenseweg 42 te Pesse. Opening van de enveloppen vindt aansluitend
plaats (eventueel) in aanwezigheid van alleen de inschrijvers. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de heer ing. G.J. Kolkman op nummer 06-20793216. Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Nederlandse protestantse kerk.“

Taxatierapport

De rentmeester van het KKG had ook een taxatierapport opgesteld. Hierin werden twee bedragen genoemd nl. bij huidige voortzetting bestemming: € 160.000 en bij een mogelijke wijziging van het bestemmingsplan en realisering van een viertal woningen: € 235.000. De kerkenraad wilde geen slepende procedures van bestemmingsplanwijziging en ging voor een zo snel mogelijke verkoop.

Bezichtiging, inschrijving en gunning

Tijdens de bezichtiging hadden zes personen belangstelling getoond. Op 11 november waren drie inschrijfformulieren ingeleverd. De onvoorwaardelijke biedingen waren: € 17.200, € 100.350 en € 126.500. Alleen de naam van de hoogste bieder werd bekend gemaakt. De hoogste bieder was de heer W. Annen uit Hoogeveen.
Na uitgebreid overleg werd door de taakgroep Organisatie & Beheer en de kerkenraad besloten de koop te gunnen aan de hoogste bieder.


Einde

Zo kwam er een einde aan bijna 145 jaar Hervormde kerk van Pesse. De kerk had aan bouwkosten fl. 9.673 gekost in 1871; dat is omgerekend in euro’s: 4389,42. In dat licht gezien lijkt een opbrengst na 145 jaar van € 126.500 wellicht een aardig rendement. De bouwkosten á fl .9 673.00 in het jaar 1871 zijn vergelijkbaar met een "koopkracht" in het jaar 2015 van € 100.537,53 is gelijk aan fl. 221.555,57. Het gebouw heeft in ieder geval zijn (financiële) waarde dus aardig behouden.

Maar zo rekenden de (Hervormde) kerkgangers natuurlijk helemaal niet. De laatste dienst in het gebouw op paaszondag 2016 bracht bij veel kerkgangers toch een brok in de keel. Het leven van veel mensen liep als het ware door dit gebouw. Het was veel meer dan ‘een stapel stenen’. Zij gingen er naar catechisatie, deden er belijdenis, trouwden er, lieten er hun kind(eren) dopen, en bezochten er rouwdiensten van gestorven dierbaren. Maar, zoals ds. Van Zanden in die laatste dienst opmerkte, en de woorden zijn hierboven in een ander verband al aangehaald: “De kerk is niet dit gebouw waar wij node afstand van doen, maar de kerk, dat bent u, dat zijn wij samen. En God laat zijn kerk niet in de steek.”

 

 

 

 

naar boven