Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - 3.10 Kerkbladen van vroeger en Vincent

Hits: 36810

Artikelindex

 

 

 

3.10 Kerkbladen van vroeger en Vincent

 

 

 

Kerkbladen

Voordat het gezamenlijke kerkblad ‘Onderweg’ gemaakt werd, had de Hervormde Gemeente een kerkblad dat ‘Onze Gemeente’ heette. 
Het samenstellen van het blad was lang een taak die de predikant als vanzelfsprekend op zich nam. Op het eerste blad stond in 1952: “Dit blad wordt uitgegeven onder redactie van Ds. H.G. van Beusekom en wordt toegezonden aan alle Hervormden binnen de kerkelijke gemeente Pesse. Men kan zich vrijwillig abonneren tegen f. 0,50 per drie maanden. Ingezonden stukken worden niet opgenomen. Vragen kunnen steeds worden ingezonden bij de predikant en worden dan, mits van algemeen belang, beantwoord.”

Enkele foto's van oude kerkbladen


Het herdenkingsnummer t.g.v. het 125-jarig bestaan van de kerk. Een voorkant van het kerkblad Onze Gemeente (1981) en een vroege gezamenlijke uitgave, voorloper van het huidige kerkblad Onderweg en nog een oud nummer van 'Onze Gemeente' uit 1952.     

 

x   x

x

x


Vincent van Gogh


Tijdens zijn verblijf in Drenthe bezocht Vincent het kerkhof van Pesse. In een brief van 16 sept. 1883 aan zijn broer Theo geeft hij een uitvoerige beschrijving. “Gisteren vond ik een van de eigenaardigste kerkhoven die ik ooit zag –verbeeld u een stuk heide met een heg van digt op een staande mastboompjes er om heen (…) een kort laantje en dan komt men op een aantal graven begroeid met bunt en heide. Vele gemerkt met witte palen waarop de namen staan.” Hij maakte er een schets van waarop de torenspits van de kerk van Pesse te zien is. Althans, dat is de algemene gedachte. De plaatselijke historicus Albert Metselaar betwijfelt dit. Volgens hem moet het spitsje eerder in Hollandscheveld worden gesitueerd.

het schetsje van Vincent van Gogh met het torenspitsje                  


Helaas heeft Vincent geen aandacht aan de kerk besteed, anders was er meer zekerheid over de torenspits en was wellicht het dorp Pesse een bedevaartsoord voor kunstminnaars geworden. Ds. G. van Zanden vertelde dat hij wel eens een enkeling aan de deur had gehad met een vraag hiernaar.

naar boven