Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - 3.6. Jubilea

Hits: 32387

Artikelindex

 

 

 

3.6 Jubilea

 

 

 

 

 


Viering honderd jaar Hervormde Gemeente van Pesse, 1971

Zes predikanten van de Hervormde Gemeente van Pesse, die elkaar in 1971 ontmoetten bij het 100-jarig bestaan van de Hervormde Gemeente en het kerkgebouw. Van links naar rechts: de toenmalige predikant ds. D.C.C. Stap (1968-1986); ds. A. Sturm (1964-‘68); ds. A.J. de Bue (1960-‘64); ds. A. van Ginkel (1954-‘59); ds. H.G. van Beusekom (1948-‘53); en ds. L. Seinhorst (1929-‘47). (Foto in archief van de Historische Kring Hoogeveen). 

x      x

Op zondag 28 november 1971 werd in een bijzondere dienst het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw gevierd. De dienst stond onder liturgische leiding van de toenmalige predikant ds. D.C.C. Stap. De 76-jarige ds. L. Seinhorst, die hier predikant was van 1929 tot 1947, zinspeelde op de strijd om onafhankelijk van Ruinen te worden. Opmerkelijk is dat ds. Seinhorst in zijn preek hetzelfde aanstipte als zijn jonge collega, ds. G. van Zanden, 45 jaar later in de afscheidsdienst. Beiden benadrukten: “De kerk is geen stichting van de mensen maar een zaak van de Heer.” Ds. Van Zanden voegde daaraan toe als troost: “De kerk is niet dit gebouw waar wij node afstand van doen, maar de kerk, dat bent u, dat zijn wij samen. En God laat zijn kerk niet in de steek.” Ds. Seinhorst sprak aan het eind van zijn preek de hoop uit dat “de boodschap van het woord van God tot in lengte van dagen in deze kerk mag doorklinken en velen tot bemoediging zal zijn in leven en sterven.” Weinig zullen de aanwezigen toen bevroed hebben dat minder dan een halve eeuw later het kerkgebouw verkocht zou zijn en de Hervormde Gemeente opgegaan met de Gereformeerde broeders en zusters in een nieuwe vorm: de Protestantse Gemeente te Pesse.


Domineeskinderen


Er waren ook cadeaus: ds. Stap bood namens de kerkenraad aan de kerkvoogdij een nieuwe kanselverlichting aan, en mevrouw J. Stap-Cieraad bood namens de Hervormde vrouwengroepen van Stuifzand en Pesse drie kanselkleden aan in de kleuren van het kerkelijk jaar. Van de oud-predikanten was er een exemplaar van het Nieuwe Testament en een liturgische handleiding voor de avondmaalstafel.
Namens de aanwezige ‘domineeskinderen’ die in de oude pastorie hebben gewoond, sprak ds. Paul Saraber, predikant in Abcoude. Hij legde als zoon van de actieve dominee E. Saraber de eerste steen voor het bijgebouw. Hij herinnerde zich die eerstesteenlegging nog goed: een bijgebouw, een lokaal, bij een kerk was destijds iets heel bijzonders.


Eerste kanselruil sinds honderd jaar


De Gereformeerde predikant uit Pesse, ds. Van Heyst, noemde de goede verstandhouding tussen beide kerken een verblijdende zaak, vooral omdat in het verleden de samenwerking niet altijd optimaal was. Dat mag men, zoals we in het voorgaande zagen, wel een understatement noemen. Hij betreurde het ‘dat wij nog steeds niet één zijn’. Burgemeester K. de Boer sprak namens de burgerlijke gemeente Ruinen en ds. A.W. Kranenburg namens de ring Hoogeveen, de classis Meppel en de provinciale kerkvergadering Drenthe.
Ds. J. de Bruin van de Hervormde Gemeente in Ruinen was er om de band tussen beide gemeenten weer een beetje te herstellen. De tijd heelt vele wonden, vond hij en kondigde voor 26 januari 1972 de eerste kanselruil tussen Pesse en Ruinen sinds honderd jaar aan. Honderd jaar…
Tijdens de receptie in De Voorhof haalden de gasten herinneringen op en werden oude banden verstevigd.
Honderdvijfentwintig jaar Hervormde Gemeente Pesse
In zijn meditatie in het kerkblad Onze Gemeente van november 1996 stond ds. A.H. van Veluw stil bij het 125-jarig jubileum. Hij deed dit naar aanleiding van dezelfde tekst als die waarmee ds. Damsté in 1871 de kerk inwijdde, namelijk Haggaï 2:10. In de kerkdienst van 1 december werd stil gestaan bij het jubileum. Het kerkblad Onze Gemeente bracht een speciaal ‘Herdenkingsnummer’ uit (jrg. 55, nr. 10A) met stukjes over en foto’s uit het verleden van de kerk. Enkele van die foto’s zijn in dit boek opgenomen.

 


-0-0-0-0-0-0-

naar boven