Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - De kerkklok en de toren

Hits: 32403

Artikelindex

 

 

 

 

 

 


De kerkklok en de toren

 

 

 

 

 

 

 


De bronzen klok in het torentje dateert uit de beginperiode van de kerk. Het opschrift luidt: “Gegoten door A.H. van Bergen te Heiligerlee 1877/ gemeente Pesse”. In de Tweede Wereldoorlog heeft de klok een ‘uitstapje’ gemaakt naar Zuidwolde. De bezetter had onze kerkklok meegenomen, maar de Duitsers vonden hem toch te licht om hem om te smelten. De klok van Zuidwolde werd wel weggehaald; onze klok werd toen daar opgehangen. In 1946 heeft Pesse de klok van de Zuidwoldigers terug ontvangen.

       x

Klokkenluider L. Jalving in 1986; (foto archief Hist. Kring Hoogeveen)     

     


De heer Jalvingh heeft veel voor de Hervormde kerk van Pesse gedaan. Uit erkentelijkheid kreeg hij in 1984 een oorkonde en een gouden insigne. De tekst van de oorkonde luidt:
“Het hoofdbestuur van de vereniging van kerkvoogdijen in de nederlandse hervormde kerk heeft bij besluit van 26 juni 1984 op voordracht van het college van kerkvoogden van de hervormde gemeente te Pesse aan Lambertus Jalvingh geboren te Oosterhesselen op 4 Februari 1904 toegekend het Draaginsigne in Goud wegens het vervullen van de functies van respectievelijk notabel, secretaris-kerkvoogd en klokluider gedurende ruim drie en veertig jaren.”
De oorkonde maakt deel uit van het archief van de Hervormde kerk.

Een uur voor aanvang van de dienst werd de klok geluid. En tijdens het naar binnengaan van de kerkenraad en predikant bij het begin van de dienst evenzo. Het luiden gebeurde op de galerij; daar hing een touw dat de klokkenstoel in beweging bracht. Meestal trok de koster of kosteres aan het touw, maar kinderen mochten op speciaal verzoek wel eens helpen. Vroeger werd bij een sterfgeval de dode ‘verluid’: dan luidde de klok. Bij begrafenissen luidde de klok bij het uitdragen van de kist uit de kerk.
In 1990 bleef het een paar zondagen stil. De 25 meter hoge toren had onderhoud nodig. Toen hij naar beneden was getakeld, bleek het houtwerk rot. Het werd vervangen en gerepareerd door aannemer Moes. Met een kraan werd het gevaarte weer op zijn plaats gezet en sindsdien riep de heldere klokkenstem de mensen weer naar de kerk.

     Herstelwerkzaamheden aan de toren      (Foto's  Hoogeveensche Courant)

 

    

x             


Bij de restauratie van de kerk in 1966 werden overigens ook de kerkbanken vervangen. De gemeente mocht kiezen uit drie modellen.

 


-0-0-0-0-0-

 

naar boven