Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - Een nieuwe pastorie

Hits: 36811

Artikelindex

 

 

 

 


Een nieuwe pastorie

 

 

 

 

 

 


Op 24 februari 1956 passeert de akte bij notariskantoor Kuipers in Hoogeveen, voor de koop en verkoop van een “bouwterrein, thans bosgrond, gelegen aan de weg van Hoogeveen naar Eursinge onder Pesse, naast de Hervormde Kerk, aldaar, uitmakende een op het terrein afgebakend noordwestelijk gedeelte van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Ruinen, sectie E nr. 3178.” Het terrein is langs de weg ongeveer twintig meter breed en diep ongeveer 35 m, dus ongeveer 700 vierkante meter. De verkoper is de curator van A. Blanken te Hoogeveen en de koper is de kerkvoogdij der Hervormde Gemeente te Pesse. De koopsom bedraagt fl. 950.
In een ander bijgevoegd document in het archief van de Hervormde Gemeente is ook nog sprake van de koop van mevrouw A. Dekker, de echtgenote van A. Blanken, van een strook “grond met het daarop staande houtgewas” gelegen “ten noorden van en aan de percelen van koper” (= de kerkvoogdij) dat aan de weg 4 meter breed is en ongeveer 100 m diep, dus plm. 440 m2. Hiervoor wordt fl. 825 betaald.
De gemiddelde prijs per vierkante meter was dus fl. 1,55!

 


Links op deze (door mij ingekleurde) ansichtkaart de oude, rechts de nieuwe pastorie     


In de voorlopige koopakte is nogal wat gestreept en veranderd. Opmerkelijk is dat in de akte eerst een koopsom van 1400 gulden staat getypt, later doorgehaald en met goedkeuring veranderd in 950 gulden. Daarnaast wordt gekocht een ernaast gelegen strook grond van 440 m2 voor de koopsom van fl. 825 (eerst is getypt: 448 gld.)
De oude pastorie, ten noorden van de kerk, werd op 5 november 1957 verkocht aan dhr. P.H. Flore.
In de ‘nieuwe’ pastorie is bij de huidige bewoner het ‘bestek en voorwaarden’ nog aanwezig, “voor het bouwen van een pastorie met bijbehorende werken op een terrein gelegen te Pesse, kadastraal bekend in de Gemeente Ruinen, sectie E, nr. 3178.” Architect en directie is de heer J. Haveman te Hoogeveen. Merkwaardig is dat de datum van het bestek is: februari 1955. Kennelijk had men een jaar voor men het bouwterrein verwierf, de bouwplannen al tot in detail klaar.
Over details gesproken: er was kennelijk in die tijd nog geen waterleiding langs de weg Hoogeveen-Eursinge. Drinkwater werd verkregen uit een welput. De welput is op twee plaatsen ingetekend. Het waarschijnlijkst is dat de welput uiteindelijk gerealiseerd is achter de woning, achter de bijkeuken, waar nu tuin is. Aan de watervoorziening is een hele paragraaf in het bestek gewijd. Om toch voor stromend water te zorgen in de nieuwe pastorie, was namelijk een reeks van voorzieningen nodig.Hydrofoor


In de welput werd een waterdicht gemonteerde zuigleiding met kopergaasfilter gemaakt, die naar de bijkeuken liep. In de leiding zat een terugslagklep om te voorkomen dat het water terugliep in de put. In de bijkeuken stond een zuigperspomp van 1 pk, die het water in een hydrofoor van het merk ‘SIHI’ pompte. Een hydrofoor is een installatie waarmee binnen een gebouw de waterleiding op druk gehouden wordt. De installatie bestaat uit een expansievat, een pomp en een terugslagklep. In dit geval was er een expansievat van maar liefst 500 liter! De pomp werkte op elektriciteit want die was er al wel.
Naast de welput was er ook nog een regenwaterbak buiten bij de keuken, voor opvang van hemelwater dat kon worden gebruikt voor bijvoorbeeld de tuin.
Riolering was er ook nog niet. Vandaar dat er naast het huis een septic tank werd ingegraven; daarop werden de afvoeren aangesloten. Het gaat hierbij om een eenvoudig waterzuiveringssysteem. In de septische put wordt sanitair afvalwater afkomstig van toiletten, douche en bad gezuiverd door bezinking. Het gebruik van chemische zeep moest men vermijden want dat zou de bacteriële werking verstoren. De bezinkbare delen worden van de vloeistof gescheiden door de zwaartekracht. Dit bezonken materiaal is een voedingsstof voor bacteriën. Deze maken een deel van het bezonken materiaal vloeibaar en verwijderen het daarna. Het niet verwijderde bezonken materiaal moet na verloop van tijd opgeruimd worden door een ruimingsfirma. Het gezuiverde water was redelijk schoon en werd gewoon op de sloot geloosd.
In de tijd van ds. Stap is er centrale verwarming in het pand aangelegd. In 1960 kreeg ds. A.J. de Bue een bouwvergunning voor het bouwen van een garage achter de woning.

 

x

Bouwtekeningen van de nieuwe pastorie: 

x

x

x

x

x

x

x


 

naar boven