Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - 3.4 Over bijgebouwen en de pastorie

Hits: 35794

Artikelindex

 

 

 

 


3.4 Over bijgebouwen en de pastorie

 

 

 

 


Bijgebouw Soli Deo Gloria en restauraties


In 1908 werd de kerk uitgebreid met een aanbouw, een ‘lokaal’ naast de kerk. Soli Deo Gloria ging het heten. Dat was een vurig gekoesterde wens want tot dan toe had men geen eigen ruimte voor het houden van catechisatie en dergelijke. De zoon van de toenmalige predikant ds. Saraber, Paul, legde op 19 november daarvoor de eerste steen. Later is deze zoon ook predikant geworden. Als gastdominee heeft hij in Pesse meerdere malen gepreekt.
Hij kon zich de vreugde om het nieuwe gebouw nog goed herinneren, zei hij in de krant. Het bouwen van zo’n lokaal voor catechisatie, consistorie, kleine vergaderingen en dergelijke was in die tijd nog tamelijk bijzonder. Lang niet elke kerk had zoiets. Op de foto hieronder het ‘lokaal’.

 

 


 

Verbouwingen aan de voorgevel en de toren

 

x

x

 

x


In 1940 werd er weer gewerkt aan de voorgevel. Volgens het ‘Bestek en Voorwaarden waarnaar Heeren kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk te Pesse zullen trachten aan te besteden: het restaureeren der kerk met toren en verdere werken met bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen, transporten en arbeidsloonen’ moest de voorgevel afgebroken en weer opgebouwd worden net als het ondergedeelte van de toren. Het werd goed aangepakt want de gevel moest eraf tot 40 cm beneden de tegelvloer in de gang. Er moesten nieuwe poeren gemaakt worden na de nodige ontgravingen. Men had zich wijselijk ingedekt tegen schade aan de rest van het gebouw. “Daartoe vooraf de noodige stut- en schoorwerken aan te brengen zijnde alle risico voor den aannemer en (eventuele schades, LM) zullen op zijn kosten worden hersteld.” Voor stoep en bloembakken werd een 8 cm dikke gewapende betonplaat gelegd.
Overigens had men in 1938 ook al eens offerte gevraagd en gekregen van Jans en Henneke, architecten in Hengelo (O). Die offertes vielen nogal duur uit.
de entree met de bloembakken sinds 1940, foto 2016
In 1990 werd de toren opnieuw gerenoveerd. (zie ook verderop).

Hieronder: De kerk met rechts het ‘lokaal’ en links de eerste pastorie (prentbriefkaart)    

 

 

boven de kerk in de oude vorm, onder een foto van later, nadat de voorgevel is vernieuwd en gewijzigd; in plaats van drie rijen ramen zijn er dan nog twee rijen. 

 

naar boven