Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0

Hits: 36813

Artikelindex

De Hervormde kerk van Pesse
Toen de leden van de boerschap Pesse na de inwijdingsdienst in 1871 hun kersverse kerkgebouw verlieten, hadden ze een heel ander uitzicht dan wat de bezoekers van de laatste dienst in 2016 in hetzelfde gebouw zagen toen zij voor het laatst over dezelfde drempel stapten. Nu achter de auto’s op de parkeerplaats een groene wei met een autoweg op de achtergrond, toen aan de overkant van de brede zandweg nog bruin-paars nagloeiende heidevelden, waar doordeweeks scheper Okken de schapen van de boerschap hoedde. Het was ongetwijfeld een gure herfstdag, die 26e november 1871. Het napraten over de eerste dienst moest desondanks in de openlucht gebeuren, want een bijgebouw had de kerk toen nog niet. De gesprekken zullen zijn overheerst door gevoelens van voldoening en ook wel van enige trots. Er was immers lang gestreden voor dit eigen kerkgebouw. Helaas ook intern. En nu het er stond, was het een stenen monument voor de onafhankelijkheid en vasthoudendheid van hun gemeenschap. 


De eerste versie van deze geschiedenis telde 3550 bezoekers toen ik die verving door deze uitgebreide, herziene versie. (13 sept. 2017)

Dit artikel is gebaseerd op mijn boek 145 jaar Hervormde kerk van Pesse en de voorgeschiedenis, een klein monument ter herinnering     Pesse, 2017 

Sinds sept. 2022 betreft het hier wel een aangepaste versie waarin de meeste foto's van de besproken documenten niet meer zijn opgenomen. (uit bezuinigingsoverwegingen). 

Voor verkrijging van dit boek: Neem contact op met een van de kerkvoogden. Zie de website van PKNPesse.nl De opbrengst gaat naar de kerkrentmeesters/ kerkvoogdij van PKN Pesse! 

 N.B.! In deze digitale versie zijn vanaf sept. 2022 veel foto's niet meer te zien. Het betreft vooral foto's van documenten maar ook van personen en predikanten. Overal waar een x staat, heeft een foto gestaan. 

Wenst u de originele, volledige versie  dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters voor het aanschaffen van het boek (www.pknpesse.nl) of met de auteur/ webmaster voor een digitale versie in pdf-formaat. Daarvoor vraag ik wel een onkostenvergoeding.  

Een rustiek beeld van voor de Tweede Wereldoorlog:Een foto van een oude ansichtkaart van (de kerk van) Pesse.  Op de achtergrond de Hervormde kerk van Pesse, met voor de kijkers rechts "het lokaal" en links de oude pastorie, met op de voorgrond het heideveld met schaapskudde met scheper Okken. Rechts van het lokaal staat een boerderij; later is op die plek de nieuwe pastorie gebouwd.

 

  

  

de kerk in 2016, het jaar van de verkoop

naar boven