Jan Metselaar, militaire dienst 1925 en mobilisatie 1940; en het thuisfront

Hits: 16649

Artikelindex

Over de militaire diensttijd van Jan Metselaar in 1925-1926 en op herhaling in 1931; 

de mobilisatie in 1940 aan de Grebbeberg en hoe het thuisfront erop reageerde

In 2016 kreeg ik de tijdelijke beschikking over een pakje brieven, die afkomstig zijn uit ons ouderlijk huis. Mijn zus merkte onlangs eens op dat ze nog oude brieven gevonden had van vader en vooral van moeder aan vader ‘uit de oorlog’. Nieuwsgierig vroeg ik of ik ze eens mocht inzien. Foto’s waren er ook nog in het pakketje. Opnamen van mijn vader in militaire dienst.

 

 

 

 

En verder nog een paar briefkaarten, een paar kaarten ter herinnering aan de diensttijd, en nog wat oude paperassen die niet zo bij dit onderwerp passen.

 

Ik nam alles mee naar huis en las en bekeek het. Ik maakte overal foto's van. De foto's retoucheerde ik, want sommige waren behoorlijk aangetast door de tand des tijds. Ik besloot de brieven over te typen, praktisch ongewijzigd. Wel moderniseerde ik de spelling en bracht kleine redactionele wijzigingen aan. Zo waren de zinnen soms erg lang en was de interpunctie vaak wat vaag. Maar verder nam ik alles nauwkeurig over. Ik vatte het plan op om de manuscripten te gebruiken voor een verhaal op mijn website, waarop bij voorbeeld al wat jeugdherinneringen staan en een stuk over mijn eigen tijd in militaire dienst. Grappig vond ik om te constateren dat vader, Jan Metselaar, en ik in dienst allebei de functie van chauffeur vervulden. Een verschil is dat ik het nooit tot korporaal heb geschopt en hij wel. En dat hij de mobilisatie en vijf dagen oorlog in 1940 bij de Grebbeberg heeft meegemaakt. 

 

Merkwaardig en ook wel erg jammer vind ik dat van Jan zelf weinig levenstekens bewaard zijn gebleven. Hij schreef wel regelmatig, want dat blijkt wel uit de brieven die wel bewaard zijn gebleven. Die refereren namelijk altijd aan eerdere brieven van hem. Maar bewaard zijn dus voornamelijk brieven van het thuisfront. Die geven dan natuurlijk wel een aardig beeld van hoe het leven thuis doorging tijdens de mobilisatie, die toch wel heel ingrijpend was. En hoe het thuisfront meeleefde met de zoon ver weg in militaire dienst. 

Op deze pagina neem ik veel van deze brieven op, soms de hele brief, soms fragmenten. 

naar boven