Centraal Azië, langs de Zijderoute: Turkmenistan

Hits: 42460

Artikelindex

Een reis in 2015 door Centraal Azië: de reportage met foto's over Turkmenistan

Op drie pagina's vindt u een reisverslag, met daarbij een reisfotoreportage, over onze reis door Centraal Azië, namelijk langs de mooiste stukken van de legendarische Zijderoute, en wel door Turkmenistan, Oezbekistan en Kirgizië. Aan elk land is een pagina gewijd.  Op deze pagina het merkwaardige Turkmenistan. Eerst wat bladzijden over onze voorbereidingen op deze reis, het programma, een paar kaartjes ter oriëntatie, en korte bespreking van wat boeken en gidsen over dit gebied. Geen zwaarwichtige kost maar leuke boeken om te lezen en in de stemming te komen.. Daarna volgt dan een inleiding op het verslag, en daarna bespreek ik onze reis gedetailleerd. Aan het einde van het pagina-menu kunt u alle 313 foto's nog eens bekijken maar dan zonder onderschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze reis een klimaat neutrale reis

Onze reis hebben wij voor C02 gecompenseerd via het Fair Climate Fund. Wat is FairClimateFund?

FairClimateFund is een BV zonder winstoogmerk. Voor bedrijven en organisaties die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen, biedt FCF de mogelijkheid om co2 uitstoot te compenseren met eerlijke co2 rechten. FairClimateFund is door ICCO opgericht die ook de enige aandeelhouder is.

Hoe werkt FairClimateFund?

FairClimateFund investeert in projecten in ontwikkelingslanden, zoals het bouwen van biogasinstallaties in India. Met deze biogasinstallaties koken families klimaatvriendelijk. Ze gebruiken geen benzine of hout meer en dat zorgt voor een vermindering van de CO₂-uitstoot. Die besparing levert CO2 rechten op. FairClimateFund biedt deze CO2 rechten aan op de Nederlandse markt waar bedrijven, instellingen en particulieren deze kunnen kopen. Op die manier worden zij klimaatneutraal waar zij, met recht, trots op zijn. Door te verminderen en de restuitstoot te compenseren investeert men in schone energievoorziening in ontwikkelingslanden. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Meer weten en ook uw reis compenseren en tegelijk een goed doel steunen? Kijk op de website

 

 

                                         De Zijderoute

De Zijderoute is niet één weg, maar het stelsel van wegen waarlangs vanaf de klassieke oudheid tot de late middeleeuwen de karavanen trokken van bv. Rome of Istanbul naar Xi'an en Bejing in het Rijk van het Midden, China. Eeuwenlang was de zijderoute de voornaamste verbinding tussen oost en west. Vooral luxegoederen zoals dus de zijde, maar ook satijn, muskus, robijnen, diamanten, parels, porselein, papier, rabarber, en vruchten zoals perziken en sinaasappels, maar ook paarden en buskruit haalden de handelaars er. En natuurlijk reisden niet alleen goederen mee langs de route, maar ook opvattingen, ideeën, ziektes en culturen. 

Zo lang ik mijn vrouw ken, heeft zij al het verlangen om  "eens" de indrukwekkende cultuurschatten van Samarkand, Bukhara en Khiva te mogen zien. Als ik foto's van de glimmende blauwe koepels en de rijk versierde gevels van de koranscholen en moskeeën zag, kon ik haar verlangen wel billijken.  

Tot nu toe hebben we diverse grotere reizen gemaakt maar deze kwam er maar niet van. In januari 2015 woonden wij van de SRC in Ede een presentatie bij over hun nieuwe reis "De Zijderoute", door Turkmenistan, Oezbekistan en Kirgizië. Ons enthousiasme werd door wat we hoorden en zagen alleen maar groter. Zo groot, dat we ter plaatse hebben geboekt voor de reis. Helaas ging onze eerste keuze (in april) niet door en werd het wat later in het jaar (dus: warmer!). Ik had al twaalf pagina's ingevuld voor visumaanvragen voor Turkmenistan en Oezbekistan. Dat moest nu allemaal nog dunnetjes over.

Verder hebben we nog eens weer een bezoekje gebracht aan de GGD om te kijken of alle injecties nog geldig en adequaat waren. En verder bereidden we ons voor door een stuk of wat boeken te kopen en die te lezen. Op deze website is een bespreking van die boeken opgenomen. We lazen ook reisverslagen en andere artikelen op internet. 

naar boven