Copyright, disclaimer en privacy

Hits: 6506

COPYRIGHT, DISCLAIMER en PRIVACY


 

Copyright- informatie Nederlands

 

Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze site gepubliceerde tekst en foto's berust bij auteur/fotograaf, Lammert Metselaar. Alle rechten worden voorbehouden.

Zonder schriftelijke toestemming van de auteur/fotograaf is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of gedeeltelijk over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk.

Neem contact op met de auteur voor meer informatie.   

Copyright information English

All pictures and text on this website are subject to copyright. The author/photographer, Lammert Metselaar, holds all rights to them.

Without the written permission by the author/photographer, you may not copy, reproduce, distribute, publish, display, perform, modify, create or derivative works, transmit, or in any way exploit the content or pictures, nor may you sell or offer it for sale, or use the content or pictures to construct any kind of database.

  

Disclaimer

 

Ik besteed veel zorg aan het actueel, toegankelijk, correct en compleet houden van de informatie op mijn site. Het is echter mogelijk dat informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Ik ben slechts een amateur. Ik kan dus niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de op deze site gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ik kan niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie en evenmin voor het gebruik van de gelinkte sites. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. 

Het Gastenboek heb ik moeten verwijderen, wegens het veelvuldige misbruik dat ervan werd gemaakt door spammers. Contact is mogelijk via de Contactpagina (via e-mail).  

Privacy

 

U kunt ervan overtuigd zijn dat ik, indien u mij gegevens als e-mailadres en dergelijke verschaft, zorgvuldig met deze gegevens om zal gaan en ze niet aan derden ter beschikking zal stellen. 

Eventuele gegevens over uw bezoekgedrag gebruik ik niet.

Voor (het gebruik van) de op enigerlei wijze gelinkte sites ben ik niet verantwoordelijk. 

 

naar boven