Dan Sleigh: Stemmen uit zee

Hits: 3216

Dan Sleigh: Stemmen uit zee

Korte bespreking

 

 

 

Dan Sleigh: Stemmen uit zee, Amsterdam 2005

 

Een indrukwekkend boek, niet alleen omdat het een dikke pil van 666 pagina’s is, maar ook omdat de inhoud bijzonder boeit. Het boek vertelt het verhaal van zeven verschillende Kaapse VOC-pioniers die allen te maken krijgen met een en dezelfde vrouw, die afkomstig is van de Khoi-stam en al op jonge leeftijd vriendschap sluit met de blanken. Die keuze –of is het een speling van het lot?- bekomt haar niet altijd even goed. Ze fungeert als tolk en is kindermeisje bij de familie Van Riebeeck. Ze krijgt de koosnaam Eva. Maar al snel merkt ze dat ze niet meer bij haar stamvolk hoort, maar door de blanken nooit volledig geaccepteerd wordt. Ze wordt een vrouw tussen twee culturen en dat drama wordt met veel gevoel voor tekenende details beschreven door Sleigh. 

Alle zeven mannen hebben echt bestaan en leven totaal verschillende levens die tot in detail beschreven worden, maar de rode draad in het boek is de Khoi-vrouw Eva. Het is een kosmopolitisch boek. Voor een deel speelt het ook in Europa en ook die episodes worden met verve beschreven. Enerzijds is het verhaal met veel gevoel voor detail geschreven maar anderzijds houdt het er de vaart wel in. Tussen de persoonlijke geschiedenis door leert de lezer veel over de toenmalige tijd en manier van leven. De personen zijn heel levensecht beschreven; het is alsof je ze voor je ziet. Dat komt doordat bij voorbeeld een figuur als Jan van Riebeeck sprekend wordt opgevoerd. 

Dan Sleigh is historicus, gespecialiseerd in de Nederlandse koloniale geschiedenis en hij werkte op het Kaapse archief in Zuid-Afrika. 

 

naar boven