Mijn jaren op de Hervormde Kweekschool Assen - Herinneringen van Jeltje

Hits: 16078

 

Herinneringen van Jeltje 

Hallo Lammert,

 

Je vroeg onlangs of we nog herinneringen wilden beschrijven over de tijd dat we op de kweekschool in Assen zaten.

 

Ik ben in de derde klas van de kweekschool ingestroomd nadat ik eerst de MMS had doorlopen.

Een onderwijsbevoegdheid halen was een goede basis voor eventuele latere carrièrestappen zeiden mijn ouders toen ik na de mms voor de keus stond welke vervolgopleiding geschikt voor me was. Ik wilde zelf graag gaan studeren in bijv. Groningen , maar daar waren mijn ouders niet enthousiast over. Bovendien was studeren toen nog niet zo'n gebruikelijke stap in onze omgeving.  Vandaar dat ik in Assen op de Hervormde Kweekschool terecht kwam. Van die jaren heb ik ontzettend genoten. Vanaf dag één heb ik het gevoel gehad geaccepteerd te worden door mijn nieuwe klasgenoten die elkaar al twee jaar kenden.  Een vertrouwde en veilige omgeving was het voor mij.

De leraren waren stuk voor stuk unieke mensen bijv. dhr. Makkes van der Deijl die me leerde om zuiver te kunnen zingen, in ieder geval mij het gevoel heeft gegeven dat ik zuiver zong.  Het heeft me geholpen om met plezier later muzieklessen te geven aan de kinderen.

De heer Kattenberg die op zijn zo geëigende manier geschiedenis doceerde zodat je het boeiend bleef vinden; de heer Wubs die aardrijkskunde  gaf. Ik was altijd een beetje bang voor hem. En als we weer " een gat in de grond moesten graven en achtereenvolgens de verschillende grondsoorten die we tegenkwamen , benoemen" , zette ik alle mij bekende grondsoorten op een rij en dan maar hopen dat je er voldoende had opgeschreven, maar meestal niet en was een volgende onvoldoende voor dit vak weer een feit.

De heer Meeldijk gaf handenarbeid. Had je een mooi beeld of voorwerp geboetseerd, moest je het aan het eind van de les weer in elkaar stampen en de klei terug brengen tot een vierkant blok. Mooie en unieke creaties en de creativiteit van de maker werden letterlijk weer in elkaar getimmerd.

Onvergetelijk

En onze onvergetelijke directeur de heer Mulder. Meer een vader dan een directeur voor ons allemaal. Als hij jarig was werden we uitgenodigd in de kantine te komen en werden we getrakteerd op een kopje koffie met gebak. En natuurlijk zongen we hem hartelijk toe.

Toch, met weemoed namen we, nadat we als volledig bevoegd onderwijzer waren geslaagd, afscheid van een onvergetelijke periode.

Na de kweekschool heb ik drie jaar gewerkt in het basisonderwijs, daarna via het vormingswerk, Vormingswerk Jong Volwassenen, Volksuniversiteit en vervolgens basiseducatie, waar ik eerst als coördinator en daarna als adjunct directeur binnen het ROC heb gewerkt, nog drie jaar een studie in Nijmegen heb gevolgd en vervolgens als adviseur personele en juridische zaken heb gewerkt bij een besturenorganisatie voor Voortgezet Onderwijs in Hengelo. 

Ik vond destijds te weinig uitdaging in lesgeven binnen het basisonderwijs. Bovendien verhuisden we naar Enschede waarna ik andere, hierboven beschreven keuzes heb gemaakt.

 

Jeltje Dorgelo

naar boven